Wyzwanie

01.23

Potrzeba uczenia się jest naturalną potrzebą każdego człowieka widoczną szczególnie u dzieci. Jednakże z biegiem lat, między innymi na skutek uczestnictwa młodych ludzi w powszechnej edukacji, potrzeba ta zmienia się w obowiązek, a z czasem wręcz w przykry czy wręcz znienawidzony przymus. Konsekwencją tego stanu rzeczy są wyniki badań Colin Rose i Malcolm Nicholl przedstawione w książce „Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku”, które podkreślają, że 82% dzieci rozpoczynających naukę pozytywnie ocenia swoje zdolności w zakresie uczenia się z czasem jednak traci wiarę w swoje możliwości. Edukacja musi się zacząć od poznania samego siebie i musi dostarczać wielu atrakcyjnych doznań związanych z poszukiwaniem i odkrywaniem rzeczy nowych. By tak się działo trzeba podnieść atrakcyjność zajęć i umożliwić uczniom uczenia się tego, co jest najbliższe ich możliwościom oraz potrzebom w formie, która najbardziej sprzyja stylowi ich pracy nad własnym rozwojem. Ponadto szkoła, uczenie się zawsze musi być powiązane z poczuciem, że to wszystko jest po coś. Tego oczekują od swoich dorosłych opiekunów uczniowie i tego też oczekują od siebie nawzajem dorośli. Do tego wśród kluczowych umiejętności i postaw, które wymienia się jako oczekiwane rezultaty pracy szkoły, zapisano między innymi takie kompetencje społeczne jak porozumiewanie się, pracę zespołową, wspólne planowanie i osiąganie zamierzonych celów. Szkoła w coraz większym stopniu powinna stawać się miejscem współpracy wielu osób. Większości? Może wszystkich, którzy są z nią związani. Zbudowana na relacjach zakłada przede wszystkim dobre komunikowanie się między sobą, uważne słuchanie siebie nawzajem, wspólne planowanie, dogadywanie szczegółów, wzajemny szacunek, akceptowanie konsekwencji pełnienia różnych ról a jednocześnie wspieranie funkcji oraz zobowiązań z nich wynikających. Uważność jest jedną z kluczowych kwestii zarówno dotyczących naszych indywidualnych rozwiązań jak i wszystkiego tego, co wnosimy do całej społeczności, także poprzez aktywny proces włączania się w proces rozwoju i wzmacniania danej organizacji.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest