Mentoring

Każdy z nas potrzebuje jakiegoś wsparcia. Jest ono tym bardziej skuteczne, w im większym zakresie jesteśmy świadomi jego potrzeby. Jestem mentorem w zakresie rozwiązań organizacyjnych, planowania rozwoju i budowania relacji w instytucjach oświatowych. Słucham, pomagam identyfikować wyzwania, ułatwiam docieranie do posiadanych zasobów, wspieram proces podejmowania decyzji i skutecznego podejmowania działań. Zapraszam do współpracy.