Zarządzanie partycypacyjne w przedszkolu

2021.03.15

Placówka oświatowa, jak żadna inna organizacja, szczególnie potrzebuje współpracy. Myślenie o tym, że można uczyć skutecznie, ograniczając się do potrzeb pracy w ramach swojego zakresu obowiązków, jest błędem. Podobnie błędne jest myślenie, że przedszkolem można zarządzać jednoosobowo. Tu również potrzebne są zespół i współpraca. Optymalny jest model kierowania nazywany zarządzaniem partycypacyjnym.

Współczesne modele zarządzania w coraz szerszym zakresie podkreślają rolę zespołów pracowniczych w każdym z czterech aspektów sprawstwa kierowniczego: planowaniu, realizacji, motywacji oraz kontroli. Kluczem wydaje się planowanie – to tu rozgrywa się dyskurs na temat celów oraz harmonogramu działań, ale też idei, wartości oraz zakładanych korzyści. Brak uczestnictwa osób zatrudnionych w planowaniu pozbawia ich w gruncie rzeczy wpływu, ale też możliwości utożsamiania się z założonymi rozwiązaniami. W placówkach oświatowych to zjawisko praktycznie niemożliwe, a nawet prawnie niedopuszczalne.

https://monitorprzedszkola.pl/artykul/zarzadzanie-partycypacyjne-w-placowkach-oswiatowych

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest