Szkolenia

Moimi ulubionymi tematami są te, które są związane z rozwojem i to zarówno osobistym jak i organizacyjnym.

W obu przypadkach pomagam w procesie rozpoznawania potrzeb, przeglądu możliwości, planowania i skutecznego wdrażania podjętych rozwiązań. Wiele uwagi poświęcam kompetencjom miękkim – komunikacji, budowaniu relacji, pracy zespołowej, radzeniu sobie z emocjami i stresem. Lubię też szkolenia w większym zakresie nastawione na twarde rezultaty takie jak: diagnozowanie potrzeb, precyzowanie celów, operacjonalizacja działań, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z wymagającym rozmówcą.

Najnowsze tematy, powiązane trochę z czasem i zmianami jakie dotyczą współczesnej szkoły i nauczycieli to:

JAK UCZYĆ (SIĘ) GŁĘBIEJ czyli o najbardziej skutecznych sposobach uczenia się i organizacji pracy uczniów (narzędzia, procedury, praktyka).

KLUCZOWE ROZWIĄZANIA POZWALAJĄCE WYKORZYSTAĆ MÓZG ucznia w celu wzmocnienia jego zaangażowania oraz skuteczności uczenia się.

SZKOŁA NIE MUSI KOJARZYĆ SIĘ Z PRZYMUSEM nauki czyli jak korzystać z dorobku konstruktywistów i organizacji procesu uczenia się uczniów.

WYPALENIE ZAWODOWE to naturalna faza rozwoju nauczyciela, skąd się bierze i jak przekuć jego symptomy na sukces.

DOBROSTAN NAUCZYCIELA czyli o tym, w jaki sposób zadbać na co dzień o swoją kondycję, by z powodzeniem i

przyjemnością spełniać się w roli nauczyciela.

MOJA ATRAKCYJNOŚĆ czyli co zrobić, żeby pozostawać wartościowym, interesującym i ważnym dla osób, na których nam szczególnie zależy.