Coaching

Coaching to indywidualna sprawa.

Wymaga zgody na wspólną rozmowę, uzgodnienie celów, ku którym chcielibyśmy podążać i zapewnienia niezbędnej gotowości do odbycia tej wspólnej podróży.

Cele jakie stawiam przed sobą to towarzyszenie rozmówcom w poszukiwaniu ich zasobów oraz rzeczywistej gotowości do zmiany. Rozmowy coachingowe nie mają bowiem w żadnym wypadku zakresu pouczająco-doradczego. Zawsze natomiast stwarzają możliwość zagłębienia się w swoje doświadczenia, refleksję, dokonane i niedokonane wybory. Sam jako osoba doświadczająca coachingu najbardziej lubię ten moment oczyszczenia, kiedy to z poziomu niepewności czy przekonania o niemożności osiągnięcia czegoś na czym mi bardzo zależy, odnajduję w sobie siłę i determinację, by tego właśnie dokonać. I taki też cel stawiam sobie pracując ze swoimi rozmówcami!