Nauczyciel, trener, coach

IMG_6953

„Prawdziwe uczenie się dotyka istoty bycia człowiekiem. Dzięki uczeniu się przeobrażamy samych siebie. Dzięki uczeniu się jesteśmy w stanie zrobić coś, czego inaczej nie bylibyśmy w stanie zrobić. Dzięki uczeniu się postrzegamy świat i nasze z nim relacje. Dzięki uczeniu się rozwijamy nasze możliwości twórcze, stajemy się częścią twórczych procesów życia. W każdym z nas tkwi głód takiej nauki.”

/Peter M. Senge/

„Tradycyjna edukacja może zapewnić ci pracę, samokształcenie może przynieść ci fortunę.”

/Jim Rohn/

Dookoła nas żyje wciąż wiele osób, które uważają, że uczenie się to jedno z wielu przykrych znamion okresu dzieciństwa. Tymczasem epoka, w której proces uczenia kończył się wraz z ukończeniem szkoły praktycznie minęła. Świat, w którym ludzie uczyli się po to, by względnie dobrze funkcjonować w rzeczywistości, w której przyszło im żyć, przemija bezpowrotnie. Szkoła, której podstawowym zadaniem jest dostarczanie wiedzy i wyposażanie uczniów w umiejętność posługiwania się podstawowymi algorytmami odchodzi powoli w zapomnienie. Przed kolejnymi pokoleniami wchodzącymi w dorosłość rysuje się zupełnie nowa rzeczywistość- świat, w którym najbardziej stabilnym elementem będą nieustanne zmiany, nabyta wiedza i umiejętności będą wymagała nieustannych korekt, a niekiedy totalnej modyfikacji, zaś podstawowymi kompetencjami będzie umiejętność przewidywania, dostosowywania się, a nawet kreowania nowego świata.

Zmienia się również rola nauczyciela. Od funkcji wykładowo-podawczo-sprawdzającej do roli organizatora procesu edukacyjnego oraz pozycji aktywnego wspierania rozwoju uczniów, słuchaczy czy kursantów. W sposób szczególny widać to w obszarze kształcenia zawodowego, gdzie wprowadzenie nowych podstaw programowych oraz modyfikacja systemu kształcenia obok oferty klasowo-lekcyjnej wprowadza wariant kształcenia kursowego, w tym również szkoleń prowadzonych na zasadach e-learningu. Pośrednio obowiązek organizacji pracy uczniów metodami warsztatowymi pojawia się również w liceach ogólnokształcących, w szczególności na kursach z zakresu nauk przyrodniczych (dla humanistów) i nauk społecznych (dla uczniów wybierających ścieżkę politechniczną).

Wymogi formalne, ale też duże zainteresowanie nauczycieli prowadzeniem szkoleń powoduje potrzebę opracowania pozycji, której celem byłoby wskazania różnic ale też możliwości rozwojowych na linii nauczyciel-trener-coach. Kompetencje każdej z wymienionych funkcji z jednej strony nakładają się na siebie,  z drugiej bywają w stosunku do siebie przeciwstawne czy przynajmniej konkurujące. Oznacza to, że pełniąc każdą z wymienionych ról można czerpać z zasobów jakie dostarczają pozostałe, konieczna jest jednak świadomość ograniczeń czy barier, jakie mogą powodować nawyki bądź wypróbowane rozwiązania, które świetnie się sprawdzają w jednej z ról, stanowią jednak poważne utrudnienie czy wręcz blokadę w przypadku zastosowania podczas realizacji innej funkcji. Celem napisania tej książki było wskazanie zarówno na walory jak i na niebezpieczeństwa wnikające ze specyfiki poszczególnych funkcji oraz przygotowanie czytelników do pełnienia roli trenera oraz coacha. Książka kierowana jest przede wszystkim do rosnącej grupy nauczycieli, którzy zamierzają nabyć i rozwijać swoje kompetencje w zakresie pracy z dorosłymi w ramach prowadzenia szkoleń bądź coachingu.

 

Przeczytaj: https://www.profinfo.pl/sklep/nauczyciel-trener-coach,23190.html

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest