WSPARCIE

02.08.

Wyzwanie, przed którym coraz częściej stają nauczyciele, to jawny opór uczniów wobec podjęcia pracy na rzecz własnego rozwoju. Postępujący zanik chęci do uczenia się. Nie pomagają groźby ani kary. Nie pomagają katastroficzne perspektywy strat jakie bezwzględnie spowoduje lekceważenie obowiązku nauki. Co z tym zrobić? Jak wzmocnić, ba jak wyzwolić motywację uczniów do uczenia się? Czy w ogóle można? W bardzo interesującej książce „Uczę (się) w szkole” jej autorka Danuta Sterna zamieściła następującą wypowiedź: „Jeśli uczeń nie będzie chciał się nauczyć, nie będzie zmotywowany, to mimo dużych wysiłków nauczyciela nic z tego nie wyjdzie. Aby jednak uczeń stał się autorem procesu swojego uczenia się, trzeba go do tego przygotować.” Inny autor- Merrill Harnin w swojej książce zatytułowanej „Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki” napisał: „Wielu uczniów boi się szkoły. Nie są pewni, czy uda się im sprostać oczekiwaniom nauczyciela, nie bardzo wierzą, że kiedykolwiek będą w stanie opanować materiał, obawiają się reakcji kolegów na swoje pomyłki. Lęk przed porażką obezwładnia ich do tego stopnia, że wolą nie uczestniczyć w zajęciach w obawie, że źle wypadną albo ujawnią swoją niewiedzę. Krótko mówiąc, boją się uczyć”. Jednym z zadań jakie mogą sobie postawić nauczyciele to praca na rzecz osiągania i utrzymywania właściwego poziomu samooceny przez ich uczniów. Życie w epoce rozpasanego konsumpcjonizmu to bardzo wielkie wyzwanie zwłaszcza dla osób, które nie znają rzeczywistości, w której niekiedy nie ma wszystkiego. Dzisiejsi uczniowie urodzili się w świecie, w którym jest wszystko. Zawsze, wszędzie i w nadmiarze. Stąd dla naszych wychowanków bycie pozbawionym czegoś, jest identyfikatorem skrajnie negatywnym. A przecież wielu uczniów nie posiada, ba nawet niekiedy nie może marzyć o wielu rzeczach. Jedną z nich są dobre oceny i pochwały nauczycieli. Jedną z form walki z frustracją powodowaną posiadanymi brakami jest ich negacja bądź prowokacyjne deklarowanie ich lekceważenia. Z tego typu postawą mamy do czynienia w szkole. Wielu uczniów deklaruje swoją obojętność do uczenia się, ponieważ wie, że mimo starań nie zasłuży na oczekiwaną przez siebie nagrodę – a jaki jest sens inwestować w przegraną.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest