MOTYWACJA

23.02.21

W procesie kształtowania oczekiwanych postaw i zachowań uczniów niezwykle ważną role odgrywa umiejętność motywowania ich do celowego działania – w tym również uczenia się. Dobrze zmotywowani uczniowie bardziej się angażują i lepiej wykonują swoją pracę. Nie tylko akceptują jej sens, ale również z całą swoja mocą i konsekwencją zabiegają o to, by efekty ich działania przynosiły konkretne i zgodne z przyjętymi przez nich założeniami efekty. Ważne jest również i to, że uczniowie czerpią wynikającą z tego działania satysfakcję. Motywacja łączy się z aktywnością i bywa podstawą zaangażowania nawet w realizację mało interesujących, powtarzających się czynności.

Problemem dzisiejszej szkoły jest fakt, że nie do końca dostrzega pozytywne strony motywacji i zaangażowania uczniów a w zamian skupia cały wysiłek na ulepszania techniki przekazu gotowych wiadomości oraz kontroli, czy zostały w należyty sposób opanowane. Co więcej, wobec braku oczekiwanych wyników stosuje różnego rodzaju środki przymusu, na przykład złe oceny czy zagrożenie pozostawianiem na drugi rok.  By osiągnąć dobre wyniki w pracy dydaktycznej, nie możemy poprzestać na dostarczaniu wiedzy i egzekwowaniu stopnia jej opanowania. Więcej uwagi należy poświęcić zainteresowaniom młodzieży i ich naturalnej potrzebie osiągania sukcesu. Rzecz ciekawa, czym bardziej szczegółowo skupiamy się na przekazie informacji, tym nasi uczniowie mniej są zmotywowani do autonomicznego i autentycznego działania. Czym częściej i czym bardziej drobiazgowo będziemy ich oceniać, tym mniej uwagi będą poświęcać pracy nad własnym rozwojem, a więcej temu co zrobić, żeby nie dać się złapać na błędzie. Podstawowe teorie motywacji mówią o tym, że nie lęk przed karą czy nawet obiecana nagroda powodują, że człowiekowi chcę się naprawdę coś robić, ale wewnętrzna potrzeba związana z osobistymi zainteresowaniami, potrzebami czy przekonaniami. Stąd to, co powinno w sposób szczególny interesować nauczyciela, to nie zakres oraz sposób przekazywania wybranych treści, ale to,  w jaki sposób zachęcić uczniów do przejęcia odpowiedzialności za własny rozwój oraz za pracę nad sobą.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest